Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Påminnelse om snøscooterløyver

Nasjonalparkstyret for Forollhogna vil gi en påminnelse til alle bruksberettigete med behov for nyttekjøring til å tilse at nødvendige tillatelser er i orden før snøscootersesongen setter i gang.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.11.18

Bruksberettigete som har/ har hatt flerårige tillatelser i Forollhogna nasjonalpark anbefales å tilse at disse fortsatt er gjeldene for kommende sesong.

Se informasjon og veiledning vedrørende motorferdsel i Forollhogna