Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Det er nå innført nytt søknadssystem for produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid. Det er to søknadsfrister og én utbetaling per år i det nye systemet.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 28.04.17

Ku

Første søknadsfrist er 15. mai, og da er det husdyrprodusenter som kan levere søknad. Du kan søke fra og med 1. mai, som er telledatoen. Vi anbefaler at du er tidlig ute med å søke.

Lever innen søknadsfristen 15. mai

  • Du kan levere søknaden fra og med 1. mai, som er telledato
  • Søknadsfristen er 15. mai
  • Du kan endre opplysninger i innlevert søknad i 14 dager etter at søknadsfristen har gått ut, fram til 29. mai

Det er i utgangspunktet ikke mulighet til å levere søknad etter søknadsfristen er gått ut. Hvis du ikke har levert søknaden innen fristen, vil søknaden bli avvist. Dispensasjon fra søknadsfristen kan fortsatt gis ved særlige tilfeller.

I 2018 blir fristene 15. mars og 15. oktober.

Les mer på Landbruksdirektoratets nettsider

Ta kontakt med kommunen hvis du har spørsmål om produksjonstilskudd og tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Hvis du har spørsmål som gjelder søknad om produksjonstilskudd, ta kontakt med oss. Det er kommunen som veileder deg i søknadsprosessen, og som saksbehandler søknaden din.

Signe Lise Skjerdal, landbruksrådgiver, tlf 72 40 31 25
Aril Røttum, landbruksrådgiver, tlf 72 40 31 27