Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ny politivedtekt for Midtre Gauldal kommune

Forslag til ny politivedtekt for Midtre Gauldal legges ut for offentlig høring

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 15.07.20

Image by Daniel DeNiazi from Pixabay

Politidirektoratet har utarbeidet ny normalpolitivedtekt for kommunene. Dette innebærer at Midtre Gauldal kommunes lokale politivedtekter nå gjennomgås og revideres. Kommunestyret vedtok i møte 18.06.20 å legge sitt forslag til ny politivedtekt ut for offentlig høring.

Høringsfrist: 01.09.20

Dokumentene i saken kan om ønskelig fås utlevert ved servicekontoret i rådhuset på Støren.

Send til 

Midtre Gauldal kommune 
att. ass. kommunedirektør Bodil Brå Alsvik
Rørosveien 11
7290 Støren

eller postmottak@mgk.no