Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ledig stilling som fagansvarlig for flyktningtjenesten ved NAV Midtre Gauldal

KORONA: informasjon - bestill test - vaksinasjon

informasjon / information / informacja

Med virkning fra 01.06.2021 er det ledig en fast 100% stilling som fagansvarlig for flyktning tjenesten.

Nyhet Publisert av Randi Aasenhus , 26.03.21

Kontor NAV

Er du energisk og uredd? Vi søker nå etter en motivert fagansvarlig med stort pågangsmot som vil jobbe i et aktivt og nyskapende miljø. Har du gode kommunikasjonsevner og er en relasjons- og nettverksbygger? Er du en person som kan være tydelig og direkte? Har du tro på den enkeltes ressurser? Da kan du være den vi leter etter!

NAV Midtre Gauldal har 19 engasjerte medarbeidere. Vi er utviklingsorientert og har høye ambisjoner. Gjennom vår innsats får flere mulighet til å være i arbeid, delta i samfunnet og være sikret inntekt.

NAV Midtre Gauldal yter tjenester til ca. 6 300 innbyggere.
NAV Midtre Gauldal skal være en innovativ og framtidsrettet tjenesteleverandør. Gjennom brukerinvolvering, samhandling og et sterkt kompetansemiljø skal vi bidra til at flere er i arbeid, et velfungerende arbeidsmarked, og hindre utenforskap.

Flyktning tjenesten består pr i dag av 3,40 årsverk fordelt på 5 ansatte. De siste 5 årene har vi tatt imot omkring 10-15 flyktninger årlig, mens vi er anmodet om å ta imot 21 flyktninger for 2021. Pr i dag har vi 20 flyktninger i introduksjonsprogram.

Med virkning fra 01.06.2021 er det ledig 1 fast 100% stilling som fagansvarlig for flyktning tjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Du skal lede og koordinere introteamet (flyktning tjenesten)
 • Du har ansvar for å videreutvikle tjenesten
 • Du skal bidra til kompetanseheving og utvikling av teamet
 • Du har ansvar for bosetting, integrering og kvalifisering av nyankomne flyktninger, herunder kommunens forvaltning av introduksjonsloven § 1-16
 • Ansvar for implementering av ny integreringslov 
 • Du skal identifisere deltakernes interesser, sterke sider, ferdigheter og evner, samt kople dem med riktige jobber eller utdanningsløp  
 • Du skal engasjere og motivere både jobbsøker, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere
 • Samhandling med andre kommunale tjenester, næringslivet og frivilligheten er en stor del av arbeidshverdagen som fagansvarlig
 • Du skal i samarbeid med resten av NAV-kontoret arbeide med arbeidsrettede tiltak og sosiale tjenester

Kvalifikasjoner

 • Du må minimum ha 3-årig høyere utdanning fra universitet/høgskole, gjerne innen samfunnsfag, sosialfag, pedagogikk eller rådgivning.
 • Erfaring fra veiledning og oppfølging
 • Erfaring i å lede og administrere team

Vi ønsker at du har:

 • Erfaring med tilsvarende arbeid eller deler av arbeidsområdet
 • Evne til å bygge gode relasjoner til mennesker fra andre kulturer, herunder også kunne jobbe med motstand og i konflikt.
 • Relevant erfaring innen lovanvendelse og saksbehandling, fortrinnsvis innen offentlig sektor
 • En resultatorientert og profesjonell tilnærming til jobben
 • Erfaring fra tverrfaglig arbeid og markedsarbeid
 • Kjennskap til arbeidsmarkedet i og utenfor regionen
 • Gode digitale ferdigheter og evne til raskt å sette seg inn i nye datasystemer
 • Gode kommunikasjonsferdigheter, skriftlig og muntlig, gjerne veiledningskompetanse
 • Har evne til å arbeide selvstendig, målrettet og beslutningsdyktig
 • Førerkort klasse B og tilgang til egen bil

Personlige egenskaper

 • Ha tro på at alle mennesker, uavhengig av bakgrunn og utfordringer, kan få og holde på en ordinær jobb
 • Ha respektfull tilnærming til og toleranse for mennesker med ulikt ståsted og kultur
 • Ha evne til å motivere og engasjere
 • Være, nytenkende, initiativrik og ha god gjennomføringsevne
 • Være tydelig, åpen og inkluderende
 • Ha godt humør
 • Er en lagspiller
 • Er fleksibel og serviceinnstilt

Personlig egnethet vil i stor grad bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og meningsfylte arbeidsoppgaver innenfor et viktig samfunnsområde
 • En dynamisk arbeidsplass med vekt på utvikling, kunnskapsdeling og humor
 • Et aktivt og engasjert arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Opplæring, kurs og kompetanseheving
 • Fleksibel arbeidstid
 • Stillingen lønnes etter tariff
 • God offentlig pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Tove Mette Aufles, NAV-leder, 414 20 660
 

NAV er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss uansett alder, kjønn, funksjonshemming og nasjonal eller etnisk bakgrunn. NAV er IA-virksomhet, og vi vil legge forholdene til rette for søkere med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen kan rettes til NAV leder Tove Mette Aufles: 414 20 660.

Søknad og CV sendes elektronisk via Midtre Gauldal kommunes hjemmeside www.mgk.no. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes i utvidet søkerliste. Vitnemål og attester tas med på et eventuelt intervju.

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette opplyses om og begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

 

Søknadsfrist: 25. april 2021