Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kunngjøring av plan etter vedtak

Nyhet Publisert av Zana Dalawi , 15.01.20

Midtre Gauldal kommune vedtok 9.1.2020, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14, å endre reguleringsplan for Grutheim boligfelt (planID5027 2012006).

Arealbruken fastsettes etter plankart og gjeldende planbestemmelser. Vedtaket begrunnes i at endringen bygger på en grundig faglig utredning og offentlig medvirkning.

Utfyllende informasjon inkl. planbeskrivelse, planbestemmelser og plankart er å finne hos kommunens karttjeneste https://kart2.nois.no/midtre-gauldal.

Vedtaket kan påklages til Kommunestyret innen 3 uker regnet fra den dagen kunngjøring er publisert.