Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Kommunalt tilskudd til private veier

Midtre Gauldal kommune har også i 2018 avsatt midler til tilskudd til private veier.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 09.04.18

Tilskuddet gis etter søknad til private veier med veilengde over 1000 meter.

Søknad med navn på vei, kart og opplysninger om vei-forening/kontaktperson sendes skriftlig innen den 01.07.2018 til

Midtre Gauldal kommune 
Rørosveien 11
7290 Støren

eller
postmottak@mgk.no