Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Informasjon fra NAV Midtre Gauldal 12.03.

Nyhet Publisert av Kosberg , 12.03.20

NAV Midtre Gauldal begrenser sitt tjenestetilbud til innbyggerne i Midtre Gauldal, og anmoder om at henvendelser til NAV lokal gjøres via telefon eller digitale tjenester. Publikumsmottaket vil være betjent med redusert bemanning og det er kun nødvendige henvendelser som blir betjent.

Vi avlyser alle fysiske møter som kan utføres via telefon/video.
Stønadsmottakere som har tildelt veileder ved NAV, bes benytte sin aktivitetsplan på Ditt NAV, for kontakt med sin veileder og/eller på telefon.

Andre henvendelser til NAV Midtre Gauldal kan alternativ gjøres på tlf 404 54 717. 

Kontorets vakttelefon for akutte kommunale tjenester er fortsatt tilgjengelig gjennom NAV kontaktsenter eller kommunens servicekontor.