Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Høring: Utvidelse av skoleuka i Midtre Gauldal kommune

Midtre Gauldal kommune sender utredning om utvidelse til 5-dagers skoleuka for alle elevene ut på høring. Saken skal behandles politisk i hovedutvalg for helse, oppvekst og kultur og i kommunestyret i januar 2021.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 05.11.20

Dagens ordning:

Det er kun elever på 3.-7.trinn ved Støren barneskole som har 5-dagers skoleuke. Ved de andre skolene er det ulik organisering som framgår av høringsdokumentet.

 

Forslag til ny organisering:

Det foreslås at alle elever fra høsten 2021 har 5-dagers skoleuke.

 

Høringsfrist: 10. desember.

Høringssvar sendes på e-post til postmottak@midtre-gauldal.kommune.no