Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Forslag til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 til høring

Litt forklaring først: "Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023" er dokumentet som kort fortalt samler alt kommunen skal gjøre og det det koster. Det står ikke "vil gjøre" i setningen foran, fordi kommunen, politikerne og de som jobber i kommunen, samlet sett vil mye mer enn vi har råd til. Og deri ligger utfordringen.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 06.11.19

Photo by Anna Samoylova on Unsplash
Photo by Anna Samoylova on Unsplash

Her er et utdrag av hva kommunedirektøren (nytt, kjønnsnøytralt begrep for rådmann) sier om handlingsprogram og økonomiplan for neste fire-årsperiode:

"Økonomien i dag er bra. Men, tar vi ikke grep nå, økonomisk og for å skape en mer tilpassa organisasjon, vil vi i løpet av få år ha underskudd i drift og spist opp midlene vi har på bok. Og det er før de store demografiendringene (befolkningssammensetning) kommer og utfordrer oss på økonomi og tjenester. 

Rådmannens forslag til driftsbudsjett for 2020 er på totalt kr 375,5 mill. kr. og en samlet investeringsplan på ca 120 mill. kr. i perioden 2020-2023. Rådmannen foreslår et stramt budsjett. Tjenesteområdene får mer penger i rene kroner enn i 2019, men de får ikke fullt ut kompensert for bl.a. lønns- og prisvekst, pensjonspremier i KLP og nye tiltak de ønsker seg. Vi har foreslått en effektivisering på 4,3 % av driftsrammen (ca 16,6 mill kr) for å løse dette."

Her er forslaget til Handlingsprogram med økonomiplan 2020-2023 - og det er interaktivt!
(Prøv det! Det er visuelt godt og gir deg et innblikk i hva kommunen bruker penger på og andre artige snurrigheter om kommuneøkonomi)