Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Ekstra Formannskapsmøte 17.8 kl. 13.00

Det innkalles til ekstraordinært formannskapsmøte for å behandle saker knyttet til salg eller utleie av eiendom.
Saken som skal behandles er riggområde på Shell-tomta i Liøya opp mot mobilt blandeverk.

Mulig også salg eller utleie av kommunal eiendom i Moøya til Økotech og til Knut Solberg.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 10.08.17

Personvern og informasjon om cookies