Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bostøtte - vi ønsker flere søkere!

Inntektsgrensene har nå økt slik at flere kan få bostøtte. Dette er et midlertidig tiltak i perioden april til oktober som skal hjelpe de som er økonomisk rammet av korona-pandemien. Det er beregnet at ca. 13 000 flere kan få bostøtte.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 19.05.20

Husbanken har lagt ut informasjon på husbanken.no : Inntektsgrensene har økt som følge av at boutgiftstaket har økt. Det betyr at de med høye boutgifter får ca. 580 kroner mer i bostøtte per måned i perioden april til oktober.

Tabell for grenseverdier er oppdatert i bostøttesystemet, og kalkulatorene er også oppdatert med nye satser.