Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Bli med og forme Midtre Gauldal for framtida!

Kommunestyret inviterer alle til å bli med på å skape en framtidsrettet politikk for kommunen vår! Det skjer gjennom en prosess vi kaller "samskaping".

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 13.09.18

Samskapende politikk
Foto: Kristina Litvjak/Unsplash

Samskapende politikk oppstår når innbyggerne inviteres til å bli med de folkevalgte på politisk verksted. Gjennom innspill og gruppearbeid skal innbyggere og politikere sammen ta ut veien til framtida.

Kom til GSK torsdag 20. september!

Program for kvelden:

16:30 - 18:00 Mat/gratis servering og mingling: Møt ordføreren og de andre politikerne og gi dem dine innspill.

18:00 - 18:05 Filmen "Hva ønsker du deg av Midtre Gauldal kommune i framtida?"

18:05 - 18:20 Ordføreren ønsker velkommen.

18:20 - 18:50 Hvordan ser framtida i kommunesektoren og Midtre Gauldal ut? Framtidsbilde.

18:50 - 19:30 Innbyggerinvolvering i politisk verksted: Hva skal til for at MGK skal være en attraktiv kommune?

19:30 - 19:50 Skråblikk på kommunen med en kjendis.

19:50 - 20:00 Oppsummering.