Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Kommunestyret 28. februar 2019

Det er møte for Kommunestyret kl 16:30 torsdag 28. februar.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 25.02.19

Aktuelle saker:

PS 2/19 Utviklingsstrategi - Først til framtida
Denne saken skal avklare strategier og målsettinger for å ta kommunen «Først til framtida» 

PS 3/19 Valg av nye medlemmer til generalforsamling i Soknedal sparebank

PS 4/19 Endring av selskapsavtale for 2019 - IKA Trøndelag IKS

PS 5/19 Delegeringsreglement for Midtre Gauldal Kommune
Det er foreslått å legge delegasjon etter plan- og bygningsloven til Formannskapet for å bedre realisere plan som styringsverktøy i den lokalpolitiske hverdagen, samt avgjøre i hvilken grad langsiktige miljø- og samfunnshensyn blir integrert, synliggjort og fulgt opp.

PS 6/19 Boligfinansieringsordninger :Søknad om opptak av midler i Husbanken til videre fordeling i år 2019
Opptak av midler i Husbanken til videre fordeling i år 2019. 

PS 7/19 Høringsbrev NOU 2018:11 Ny fjellov

PS 8/19 Overdragelse av Husbanklån - Grindahaugen Borettslag
Midtre Gauldal kommune har fra 01.01.2019 overtatt Grindahaugen Borettslag.  

Se saksdokumentene her.