Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Formannskapet

Det er møte i Formannskapet 30. november kl 13:00.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 29.11.17

Saker:

50/17 Handlingsprogram med økonomiplan 2018-2021

51/17 Møteplan for formannskap og kommunestyre 2018

52/17 Sekretariat og budsjett i regionråd Trøndelag Sør 2018

53/17 Kommunal eiendom: Tilrettelegging / klargjøring av tomt v/ sanering av bygninger i Pr. Bødtkers vei nr.1 og nr. 12

54/17 Budsjettregulering 2017 - overføring av midler fra 2017 til 2018 - Adresseringsprosjekt

55/17 Valgfunksjonærer - avlønning
Saken skal avgjøre hvilken avlønning valgfunksjonærer får ved gjennomføring av Stortingsvalg
og Kommune- og fylkestingsvalg.

56/17 Avsetning på flyktningfond 2017
Det forventes at arbeidet med bosetting av flyktninger (ordinære bosettinger og bosetting av enslige
mindreårige) går med overskudd i 2017. På grunn av nedgang i antall bosettinger forventes betydelig
trangere rammer i 2018, og Rådmannen vurderer derfor at overskuddet bør avsettes på egne fond.

57/17 Budsjettregulering investeringsprosjekt 2017

58/17 Månedsrapport oktober 2017

Møtedokumentene finner du under lenka Politikk i toppmenyen.

Personvern og informasjon om cookies