Group 5 Shape Copy 6 Fill 1 Page 1 Group 11 Group 10 Group 2 Ekstern lenke Group 13 Combined Shape Group 12 Group 15 Group 15 Underside-Mal-2---liste Ekstern lenke Ekstern lenke Group 5 Group 4 Group Copy Page 1 Group 14 Copy 21 Shape Page 1 Lenke pil Fill 1 Group 4 MidtreGauldal_cmyk Group 2 > Page 1 Group 11 Group 9 Group 3 Group 3 Group 2 Group 10 Group 2 Shape Page 1 Group 2

Åpent møte i Formannskapet

Det er møte i Formannskapet 1. juni kl 13:00 på Rådhuset.

Nyhet Publisert av Tore Wolden , 26.05.17

20/17 Årsregnskap 2016 - Midtre Gauldal kommune

21/17 Midtre Gauldal Næringsselskap KF - Årsregnskap, årsmelding med revisjonsberetning 2016

22/17 Finansreglement

23/17 Økonomireglement

24/17 Etablering av Regionsrådet i Trøndelag sør - vedtekter
Denne saken skal avklare om kommunen skal bli medlem av et nytt regionråd.

25/17 Politisk styringsstruktur i Midtre Gauldal kommune - rapport og innstilling fra arbeidsgruppe
Rapport fra arbeidsgruppe nedsatt av Kommunestyret legger fram sin rapport med forslag
til endringer i den politiske styringsstrukturen i Midtre Gauldal kommune

26/17 Svart økonomi i offentlige innkjøp
Denne saken skal avklare hvordan kommunen skal ta grep i forhold til arbeidslivskriminalitet.

Sakspapirene finner du under lenka Politikk i toppmenyen.