Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksKommunens tjenester > Skole og utdanning
Gå til hovedinnhold
Tenestekategori 

Skole og utdanning

Skole og utdanning er tilgjengelig for alle, i alle faser i livet. Også som voksen kan behovet oppstå, enten det er av faktiske forhold eller som en egeninitiert videreutvikling av personlig kompetanse.

Grunnskolen skal i samarbeid med hjemmet bidra til å gi elevene en god oppdragelse, utvikle evnene og forutsetningene deres slik at de blir selvstendige og gangs mennesker. Opplæringa skal fremme likeverd og likestilling, åndsfrihet og toleranse, økologisk forståelse og internasjonalt medansvar. Opplæringen skal legge grunnlaget for videre utdanning.

Grunnskolene i Midtre Gauldal har utviklet en felles visjon:Røtter til å vokse, vinger til å fly

Logo - Med røtter til å vokse
Teneste - punktliste 
Søk etter tjeneste