Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksKommunens tjenester > Næring
Gå til hovedinnhold
Tenestekategori 

Næring

Midtre Gauldal er en kommune i vekst. Som følge av sin nærhet til Trondheim og transportpotensialet som ligger i infrastrukturen her, er vi attraktive for etablering for bedrifter og for bosetting.

Kommunesenteret Støren ligger knappe tre kvarter fra Trondheim langs E6, og er knutepunkt for Dovre- og Rørosbanen. Jernbanen og andre transportaktører gir grunnlag for god logistikk for næringslivet. I plassering og mangfold, er Støren et regionalt handelssenter mellom Trondheim, Oppdal og Røros.

Et nytt Gauldal skole- og kultursenter er med på å signalisere kommunens satsning på økt bosetting i form av allsidige kulturopplevelser og gode forhold for oppvekst og utdanning.

Midtre Gauldal har et mangfoldig næringsliv. Kommunen sitter med enorme natur – og kulturbaserte ressurser. Kommunen har flere verneområder med bl.a Forollhogna nasjonalpark som det største sammenhengende verneområdet i kommunen, noe som har gitt kommunen status som nasjonalparkkommune (som 1 av 33 på landsbasis). Vi er en stor landbrukskommune med et ”yrende” seterliv bl.a i Budal og Singsås, og deler av dette kulturlandskapet har fått status som ”Utvalgte kulturlandskap” (som 1 av 22 på landsbasis). Samtidlig har vi Gaula rennende gjennom deler av kommunen, som allerede er en etablert merkevare innen fisketurismen, og som ofte er omtalt som en av Nord Europas beste lakseelver. Med andre ord har Midtre Gauldal et stort utviklingspotensial med tanke på bærekraftig reiselivsutvikling.

De største industriene er knyttet til foredling av produkter fra primærnæringene. Norsk Kylling, Støren Trelast og Støren Treindustri har alle god tilgang på råstoff fra lokal virksomhet.

For flere informasjon og nyheter om næringslivet i kommunene meld deg på vårt Nyhetsbrev. Send en e-post med nyhetsbrev til kfu@midtre-gauldal.kommune.no. Kommunen har dessuten en tiltaksplan for næringsutvikling 2013-2016. Mer om planen kan du lese her.

Enteprenørskap, næringsrådgivning og -støtte
Næringsetablering og -utvikling er et viktig tema for oss som kommune. Vi kan bistå næringsdrivende med rådgivning og støtte til etablering eller utvidelse av bedriften sin. Støtte gis over våre kommunale næringsfond. Rådgivning kan avtales med vår næringsrådgiver.

Midtre Gauldal kommune har et godt samarbeid med Rennebu kommune om Ungt entreprenørskap. Hvor det blant annet arrangeres en messe for de elevbedriftene som etableres underveis. Gauldal Vgs har gjennom flere år drevet med Ungdomsbedrift (UB), først og fremst på Service og Samferdsel, men også andre studieprogram bruker metoden. Ungdomsbedriftene deltar på fylkesmessa og den interkommunale messa Ung skaperlyst.

Kontakt:

Næringsrådgiving og entrepreneurskap
Knut Magne Lundemo, tlf: 72 40 31 26, kmlund@mgk.no


Kulturbaserte næringer
Arnfinn Solem, Enhetsleder for Kultur og Fritid tlf: 72403067 arnfinn.solem@midtre-gauldal.kommune.no

Søk etter tjeneste