Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksKommunens tjenester > Natur og miljø
Gå til hovedinnhold
Tenestekategori 

Natur og miljø

Midtre Gauldal Kommune omfatter store arealer med verdifulle og varierte naturressurser. Derfor ble Forollhogna Nasjonalpark med tilhørende verneområder opprettet i 2001. I 2008 vedtok kommunestyret sin egen miljøstrategi. Denne strategien tar utgangspunkt i iutfordringer og mål som er vedtatt i kommuneplanens samfunnsdel, og danner rammen for hvordan kommunen skal jobbe videre med miljø. Miljøstrategien synliggjør helhetlige miljømål som er hensiktsmessig for kommunens aktiviteter, produkter og tjenester fremover.

Miljøfyrtårn

Klimaendringer er vår tids største utfordring, og behovet for synlige virkemidler i klimapolitikken er voksende. Miljøfyrtårn er en konkret og relevant sertifiseringsordning for små og mellomstore virksomheter der formålet er å heve miljøprestasjonen så det monner. Gjennom de siste ti årene har Miljøfyrtårn utviklet seg fra å være et kommunalt program i Kristiansand til å bli en nasjonalt anerkjent ordning. Miljøfyrtårn er et norsk, offentlig sertifikat. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.Midtre Gauldal Kommune er en Miljøfyrtårnkommune og har vedtatt å sertifisere alle kommunale virksomheter etter ordningen miljøfyrtårn.

Dersom du har spørsmål ang. miljøarbeidet i kommunen kan du kontakte
Enhet for Næring-, plan og miljø v/ Siri Solem, tlf 72 40 31 22
Søk etter tjeneste