Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksKommunens tjenester > NAV - arbeid, trygd og sosiale tjenester
Gå til hovedinnhold
Tenestekategori 

NAV - arbeid, trygd og sosiale tjenester

Logo - NAV

NAV Midtre Gauldal
er kontakt for de fleste tjenester innenfor kategorien.

Åpningstider NAV
Endring av åpningstider ved NAV Midtre Gauldal fra 4. mai 2015.

Kontoret vil ha åpent hver mandag, onsdag og fredag mellom kl. 10.00 og kl. 14.00
Tirsdag og torsdag er kontoret stengt.

Det kan avtales møter alle dager mellom kl. 08.00 og 15.30

Tlf 55 55 33 33 på Nav kontaktsenter er åpen mellom 08.00 og 15.30

NAV Pensjon
55 55 33 34

Telefaks 73 43 70 01
E-post nav.kontaktsenter@nav.no

Besøksadresse
Rådhuset, 2. etasje

Postadresse
Rådhuset, 7290 Støren


Innsending av skjemaer: Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder. Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema og rett adresse det skal sendes til.

Send ikke sensitiv informasjon i e-post, eksempelvis opplysninger om helseforhold eller diagnoser. Henvendelser per e-post skal inneholde fullt navn og adresse, men ingen andre personopplysninger, som for eksempel fødselsnummer, jf. personopplysningsloven § 2 nr. 1 og nr. 8.

Gjeldsrådgiver
Kommunen skal gi sine innbyggere tilbud om økonomisk råd og veiledning eller gjeldsrådgivning.

Dersom kommunen ikke kan gi slik hjelp , skal den så vidt det er mulig sørge for at andre gjør det. I Midtre Gauldal kommune er denne tjenesten lagt til NAV-kontoret. Tjenesten er hjemlet i Lov om sosiale tjenester i NAV §17. NAV Midtre Gauldal har en ansatt som jobber med økonomisk
rådgivning.

Timebestilling kan skje gjennom NAV kontorets mottak eller pr. telefon.

NAV, sentralbord 55 55 33 33.

For enkle råd og tips kan du også ringe hjelpetelefon 800GJELD på telefon. 80045353 (hverdager 9-15). Hos 800GJELD kan alle få økonomisk rådgivning. Tjenesten er gratis og du kan gjerne ringe anonymt hvis du ønsker det.

Les mer om økonomisk rådgivning og gjeldsrådgivning i NAV.
Gjeldsrådgiver Berit Stavnebrekk
Berit Stavnebrekk er gjeldsrådgiver i Midtre Gauldal.

Teneste - punktliste 
Søk etter tjeneste