Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Artikkelkategori 

Utviklingsnettverk

Midtre Gauldal kommune deltar i et utviklingsnettverk i regi av Kommunens Sentralforbund (KS)

Hva går dette ut på?
KS driver flere utviklingsnettverk, deriblant et økonomi- og styringsnettverk. I 2016/2017 deltar Midtre Gauldal sammen med kommunene Malvik, Nedre Eiker, Hole og Marker.
Gjennom fem samlinger over 1,5 år settes søkelyset på kommunens finansielle status, det økonomiske handlingsrommet i de viktigste tjenestene samt at kommunens styringssystem videreutvikles. Det tas også opp ulike tema/emner etter ønsker fra deltakerkommunene.
Målgruppe er kommunens politiske og administrative ledelse, økonomisjef og tillitsvalgte.

Oversikt over samlingene:
Samling 1: 7. og 8. mars 2016 Gardermoen

Oppstartsamling med forventningsavklaring, analyser/handlingsrom og omlegging styringssystem
• Introduksjon til nettverksarbeidet og arbeidsmetoden. Hva skal til for å lykkes?
• Erfaringer fra tidligere nettverk.
• Perspektivanalyse på økonomi som viser status og hvordan det går hvis tiltak ikke treffes.
• Handlingsrommet i ulike tjenester; Hvordan komme i gang, hva kan kommunen gjøre?


Samling 2: 2. og 3. juni 2016 Gardermoen

Fra å styre på penger til å styre på resultat
• Tilbakemeldinger på fremlagte endringsprofil i tjenester.
• Det politiske ansvaret i budsjettprosessen.
• Hvordan finne handlingsrom for kutt?
• Fra å styre på tiltak og penger til å styre på kvalitet og resultat. Hva det skal være mål på i de ulike tjenestene?

Samling 3: 6. og 7. september 2016

Hva bør være innholdet i kommende økonomiplan/forpliktende plan?
• Styrke og svakhet ved forrige økonomiplan.
• Gjennomgang av prognoser og mål.
• Tilbakemelding til kommunenes forslag om hva det bør være mål på
• Om lederavtaler, årshjul og resultatdialog

Samling 4: 25. og 26. januar 2017

Økonomiplanen og lederavtaler
• Tilbakemelding på plan med kutt og endringer i tjenesteområdene, mål i tjenester, lederavtaler og årshjul
• Hvordan nå avklarte, vedtatte mål, redusere tjenestevolum?
• Spesialtema etter ønske

Samling 5: Våren 2017 Gardermoen

Avsluttende samling
• Hvordan ledere kan lykkes når de har avklart resultat ansvar.
• Lure grep pr. tjeneste. Lære av hverandre.
• Hvordan gikk det når kommunene iverksatte nye tiltak og endringer?
• Kommunevis gjennomgang av status.
• Hva lyktes, hva gjenstår?
• Veien videre.
Artikkelkategori - info 
Tore Wolden , 08.12.2016 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Artikkelkategori - rediger