Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Artikkelkategori 

Eiendomsskatt

Informasjon om innføring av eiendomsskatt i Midtre Gauldal

Hva er eiendomsskatt?
Eiendomsskatt er en frivillig kommunal skatteform, som kommunestyret kan vedta å skrive ut med hjemmel i lov om eiendomsskatt. Det er en svært viktig måte for kommunen å skaffe penger til de mange tjenestene som innbyggerne får. Dette er den eneste skatten som i sin helhet går til kommunen, og som kommunen selv har full styring med.

Bakgrunn
Midtre Gauldal kommune har i kommunestyremøte 08.12.14 vedtatt å innføre eiendomsskatt i hele kommunen. Den ble beregnet innenfor rammen av det som er lovens minimum, 2 promille.

I kommunestyremøte 12.12.2016 vedtatt å øke promillesatsen fra 2 til 4 promille. For verker og bruk er promillesatsen fortsatt 7.

Klager
Det er 6 ukers klagefrist, regnet fra 1.mars. Det vil si at klager som kommer inn skriftlig innen 12. april vil få sine klager behandlet gjeldende for skatteåret. Eiendomsskattelovens § 19 gir grunneier rett til å klage hvert år, dersom det ikke er klaget på samme grunnlag tidligere år. Klager kan sendes skriftlig til Midtre Gauldal kommune v/eiendomsskattekontoret, Rørosveien 11, 7290 Støren eller med epost til eiendomsskatt@mgk.no. Merk klagen med gårds- og bruksnummer, ev feste/seksjonsnummer, samt telefon du er tilgjengelig på. Prøv å legg frem dokumentasjon for det du klager for, samt begrunne det du klager over så godt du kan.

Når?
Faktura kommer i to omganger hvert år, med forfall 20. mai og 20. november.
Artikkelkategori - info 
Tore Wolden , 19.01.2017 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Artikkelkategori - rediger