Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Artikkelkategori 

Folkevalgtopplæring

Folkevalgteopplæring og utvikling av Midtre Gauldal samfunnet

”Det er et pionerprosjekt som er meget interessant. Etter det jeg vet er Midtre Gauldal den eneste kommunen i landet som kombinerer folkevalgteopplæring med planstrategi. Det handler om langtidsplanlegging, og om et halvår vil kommune-Norge se hva dere har fått til” (sitat Knut Røe i GP 01.01.12)
Knut Røe

Midtre Gauldal kommune ønsker å knytte folkevalgtopplæringen til arbeidet med planstrategi. Målet er at de folkevalgte skal få sterkere eierskap til kommuneplanens samfunnsdel og større forståelse for at den er et overordnet strategisk verktøy. Det vil i sin tur føre til større måloppnåelse i politiske saker av strategisk betydning for kommunen, samt et mål om færre dispensasjonssaker og dermed en effektivisering i saksbehandlingen.


Kommunens egne behov og de folkevalgtes ønsker om hvordan Midtre Gauldal samfunnet skal utvikle seg, skal være utgangspunktet. Ved hjelp av planstrategi blir det avklart hvilke planoppgaver kommunen bør sette i gang eller videreføre for å legge til rette for den ønskede utviklingen. Planarbeidet skal ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig.

Praktisk gjennomføring
Hvert av de månedlige kommunestyre møtene får et hovedtema av gjennomgående karakter, det vil si at det berører flere tjenesteområder og samtidig mer enn en av kommunens roller. Samtidig må temaene være komplementære og samlet dekke de områdene som er relevante for utvikling av en treffsikker planstrategi. I løpet av temadiskusjonene i de månedlige kommunestyremøtene forventer kommunen å ”stake” ut overordna retninger for samfunnsutviklingen i Midtre Gauldal samfunnet.

Foreløpig har vi følgende forslag til tema som vi mener er et godt utgangspunkt for det videre planarbeidet:

Januar Befolkningsutvikling
Februar Folkehelse
Mars Trondheimsregionen
April Omdømme
Mai Medvirkning og demokrati
Juni Kvalitet


I hvert kommunestyremøte vil det bli oppdelt i 7 grupper på tvers av partier. Disse vil diskutere ulike problemstillinger med bakgrunn i overnevnte tema løpet av de ulike møtene. De vil samtidig svare skriftlig på gruppeoppgavene. Administrasjonen har etablert et sekretariat som noterer underveis i møtene, og som samtidig forsøker å fange opp signaler om politisk ønsket samfunnsutvikling for Midtre Gauldal-samfunnet.

Fylkesmannen og Fylkeskommunen er svært interessert i prosjektet og finansierer prosjektet med inntil 200 000 kroner.
Artikkel - ingress 
Artikkelkategori - info 
Tore Wolden , 08.03.2012 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Artikkelkategori - rediger