Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Skip Navigation Links.
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Kontrollutvalget

Kontrollutvalget - KOnsek"Kommunal egenkontroll er den kontroll kommunen selv gjennomfører overfor egen virksomhet. Egenkontroll er et viktig element i det lokale folkestyret, og skal bidra til at kommunen når de mål som er satt, innenfor rammene av gjeldende regelverk og tildelte ressurser. Egenkontrollen skal også bidra til å styrke allmennhetens tillit til forvaltningen, gjennom forebygging og avdekking av misligheter og andre uheldige forhold. En kommunesektor med god egenkontroll kan også redusere behovet for statlig detaljstyring og kontroll."
(Fra veilederen "Kontrollutvalgsboken - Om kontrollutvalgets rolle og oppgaver")

Kontrollutvalgets hjemmeside og møtedokumenter
Kontrollutvalget i Midtre Gauldal kommune fører møter for åpne dører.Medlemmer 2015 - 2019

Ann Karin Haugen, leder
Helge A. Halvorsen, nestleder
Morten Sørløkken
Per Bjarne Bonesvoll
Kirsten G. Frøseth

Varamedlemmer
Odd Vårvik
Jorun S. Haugen
Lars Woldmo
Eli Moen

Les mer her
Info 
Tore Wolden 09.09.2016 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Relatert informasjon