Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksPlan > 5. Reguleringsplaner > Vedtatte planer
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Vedtatt plan - Fredheim sør med Fredheim park

Kommunestyret har i møtet den 19.01.2017, sak 2/17 i medhold av plan- og bygningslovens §12-12, vedtatt følgende plan: 16482016001 Reguleringsplan for Fredheim sør med Fredheim park.
Planforslaget tar utgangspunkt i å etablere et storkjøkken på ca. 500m2 ved Midtre Gauldal Helsesenter. I tillegg skal det tilrettelegges for park, adkomst, snuhammer og renovasjonsanlegg.

Planområdet utgjør et areal på 9,8 daa og ligger i kommunesenteret Støren.

Kommunestyrets endelige vedtak kan i henhold til pbl § 1-9, jf. forvaltningslovens VI påklages. Klagen, som må begrunnes, fremsettes skriftlig og sendes Midtre Gauldal kommune innen 2.mars 2017.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremmes skriftlig, innen tre år etter at reguleringsplanen er kunngjort, jf.pbl.kap 15 via epost: postmottak@mgk.no

Klagefrist 2.mars 2017
Info 
Tore Wolden 10.02.2017 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Rediger