Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
Forsiden > Skip Navigation LinksPlan > 5. Reguleringsplaner > Igangsatt planarbeid
Caching av siden 
Gå til hovedinnhold
View Part 

Ny reguleringsplan for Furukollen

Høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram og varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan med konsekvensutredning.
Vi informerer om at det I henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 er satt i gang arbeid med ny reguleringsplan med konsekvensutredning for Furukollen ved Støren. Forslag til planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Winsnes Maskin & Transport AS er forslagstiller og Multiconsult ASA er plankonsulent.

Planen skal legge til rette for videre utvikling av steinbrudd og skytebane i Furukollen. Forslag til planprogram beskriver formålet med planarbeidet, hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn, behov for utredninger og aktuelle alternativer og planprosessen med frister, deltagere og opplegg for medvirkning.

Informasjonsmøte den 20.02.17
Vi inviterer til informasjonsmøte om planarbeidet hos Winsnes Maskin & Transport, Soknesøran 8, Støren mandag den 20. februar 2017 kl. 18.00.

Innspill til planarbeidet og merknader til planprogrammet
Innspill til planarbeidet eller merknader til planprogrammet sendes innen 17. mars 2017 til:
sissel.enodd@multiconsult.no eller
Multiconsult ASA v/ Sissel Enodd, Postboks 6230 Sluppen, 7486 Trondheim.

Spørsmål kan rettes til:
Multiconsult v/Sissel Enodd, tlf. 73 10 32 63/452 69 562
Info 
Tore Wolden 03.02.2017 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Rediger