Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Administrativ enhet 

Ansatte - oversikt og kontaktinformasjon

Ansatte 
Navn Stilling Telefon Mobil E-post
Per Ingar Almås Saksbehandler 72403086 91377420 pal@midtre-gauldal.kommune.no
Ann Judith Andersen Arkivansvarlig 72403078 ann.judith.andersen@midtre-gauldal.kommune.no
Sigrid Antonsen Saksbehandler 72403092 sigrid.antonsen@midtre-gauldal.kommune.no
Thom Arnesen enhetsleder 72403275 +4748207272 thom.arnesen@midtre-gauldal.kommune.no
Randi Sagmo Arnesen Spesialpedagog ranand@midtre-gauldal.kommune.no
Kim Berg IT-konsulent 72403076 kimber@midtre-gauldal.kommune.no
Ingeborg Marit Berg Leder Størenhallen 72403255 97098471 ingebe@mgk.no
Gunn Bergmann Skolefaglig rådgiver 72403043 gunn.bergmann@mgk.no
Trine Bjørgen PPT-leder 72403556 tribjo@midtre-gauldal.kommune.no
Astrid Bjørnli Flyktningekonsulent 55553333 41506445 abjo@midtre-gauldal.kommune.no
Anni Marit Bolme Helsesøster GSK 72403134 95177542 anni.marit.bolme@midtre-gauldal.kommune.no
Margret Buberg Rådgiver 72403017 margret.buberg@midtre-gauldal.kommune.no
Ellen Buseth Helsesøster helsestasjon og skolehelsetjenesten 72403193 48147695 ellen.buseth@midtre-gauldal.kommune.no
Alf Jomar Buseth Vaktmester Singsås 97588688
Anne Jorunn Byggstøyl Oppmålingsingeniør 72403123 ajb@midtre-gauldal.kommune.no
Kai Børge Amdal Skogbrukssjef 72403114 kai@midtre-gauldal.kommune.no
Oddveig Børset Enhetsleder og barnevernleder 72403093 oddveig.borset@midtre-gauldal.kommune.no
Zana Ali Daloyi Budbil 72403008 90600925 zad@midtre-gauldal.kommune.no
Hubertina Doeven Enhetsleder næring, plan og forvaltning 72403124 hubdoe@midtre-gauldal.kommune.no
Anniken Draget Avdelingssykepleier gr. 3, 4 og natt 72403331 anniken.draget@midtre-gauldal.kommune.no
Brit-Gurli Dragset Prosjekt 72403556 97597771 brit-gurli.dragset@midtre-gauldal.kommune.no
Helen Dragset Kontorleder EKT 72403112 hdr@midtre-gauldal.kommune.no
Brit Dragåshaug Økonomisjef 72403042 brdrag@midtre-gauldal.kommune.no
Knut Dukane Rådmann 72403016 90801280 knd@midtre-gauldal.kommune.no
May-Lill Eggan Konsulent lønn 72403028 may-lill.eggan@midtre-gauldal.kommune.no
Morten Engen Avdelingsleder hjemmetjenesten 72403205 moe@midtre-gauldal.kommune.no
Anita Wanvik Enlid Regnskapskonsulent 72403040 anita.enlid@midtre-gauldal.kommune.no
Oddny Fagerbæk Hjelpepleier v.utd. psykisk helsearbeid 72403169 94839604 ofa@midtre-gauldal.kommune.no
Anne Flatmo Talsnes Leder Lysgården Verksted 72403500 s-atf@midtre-gauldal.kommune.no
Bjørg Bjørnli Fløttum Jordmor, helsesøster og psykiatrisk sykepleier 72403190 90646654 bjorg.b.flottum@midtre-gauldal.kommune.no
Gerd Flåteplass Arkivmedarbeider 72403010 gfl@midtre-gauldal.kommune.no
Nils Olav Fossum IT-konsulent 72403024 90946262 nils.fossum@midtre-gauldal.kommune.no
Atle Fredagsvik Kulturhusleder 72403068 atle@midtre-gauldal.kommune.no
Elisabeth Galten Biblioteksjef 72403252 elg@midtre-gauldal.kommune.no
Toril Grøtte Barnehagefaglig rådgiver 72403066 toril.grotte@midtre-gauldal.kommune.no
Charlotte Gundersen Regnskapskonsulent 72403014 Charlotte.Gundersen@midtre-gauldal.kommune.no
May Britt Gyløien Hjelpepleier v.utd. psykisk helsearbeid
Brit Laila Hage Enhetsleder Støren barneskole 72403312 blh@midtre-gauldal.kommune.no
Ragnhild Hammerås enhetsleder 72403425 raha@midtre-gauldal.kommune.no
Ingvar Hanshus Ingeniør EKT 72403120 iha@midtre-gauldal.kommune.no
Odd Arne Haugen Enhetsleder Budal oppvekst 72403600 47327582 s-oah@midtre-gauldal.kommune.no
Egil Haugen Uteseksjonen 90206931 egil.haugen@midtre-gauldal.kommune.no
Linda Havdal Spesialpedagog 72403557 linda.havdal@midtre-gauldal.kommune.no
Trine Hekkelstrand Fysioterapeut 72403183 trihek@midtre-gauldal.kommune.no
June Hermo Konsulent 72403091 June.Hermo@midtre-gauldal.kommune.no
Solveig Hofstad Enhetsleder NAV 55553333 solveig.hofstad@nav.no
Anders Holte Uteseksjonen 41656143 anders.holte@midtre-gauldal.kommune.no
Kristin S. Horgøien Virksomhetsleder legekontor 72430320 kristin.s.horgoeien@midtre-gauldal.kommune.no
Berit Kristin Hov Enhetsleder 72403537 berit-kristin.hov@midtre-gauldal.kommune.no
Göran Johansson IT-sjef 72403049 41422620 gjo@midtre-gauldal.kommune.no
Christina Karlsaune Regnskapsleder 72403027 chn@midtre-gauldal.kommune.no
May-Rita Karlsen ass. enhetsleder PLO 72403204 maykar@mgk.no
Olga Kjøtrød Psykiatrisk sykepleier 72403166 95998038 olga.kjotrod@midtre-gauldal.kommune.no
Tone Ulfsnes Kleiven Saksbehandler 72403088 tone.kleiven@midtre-gauldal.kommune.no
Unni Selina Kløften Ledende helsesøster 72403178 90013849 unnklo@midtre-gauldal.kommune.no
Anne Kari Knutsen Avdelingsleder hjemmetjenesten 72403167 45865748 akk@midtre-gauldal.kommune.no
Kjerstin Kosberg Sekretær kulturkontoret 72403094 41631504 kdk@midtre-gauldal.kommune.no
Håvard Ler Regnskapskonsulent 72403082 haler@midtre-gauldal.kommune.no
Knut Magne Lundemo Næringsrådgiver 72403126 kmlund@mgk.no
Inger Marie Bråthen Personalleder 72403025 imb@midtre-gauldal.kommune.no
Ingvild Lidarende Meslo Virksomhetsleder og Fysioterapeut 72403183 95786522 inme@midtre-gauldal.kommune.no
Bernt Midthjell Prosjektleder, bygg 72403070 bernt.midthjell@midtre-gauldal.kommune.no
Hanne Mjøen Helsesøster helsestasjon 72403179 48147585 hanne.mjoen@midtre-gauldal.kommune.no
Roger Monsen Avdelingsingeniør 72403116 roger.monsen@midtre-gauldal.kommune.no
Anders Nordmo VA-ingeniør 72403118 anders.nordmo@midtre-gauldal.kommune.no
Kari Nybjerkan Refseth Sekretær 72403110 kari.nybjerkan.refseth@midtre-gauldal.kommune.no
Tor-Ove Reistad IT-konsulent torrei@midtre-gauldal.kommune.no
Gunn Eggen Reitan Aktivitør v.utd. psykisk helsearbeid 97085562 ger@midtre-gauldal.kommune.no
Trude Riset Spesialpedagog 70403554 93800095 trr@midtre-gauldal.kommune.no
Tove Riseth Rektor Voksenopplæringa 99016135 99016135 tove.riseth@mgk.no
Lise Robudal Kjøkkenleder 72403188 liro@midtre-gauldal.kommune.no
Anne Grete Rognes Avdelingssykepleier Røskafttunet 72403160 ang@midtre-gauldal.kommune.no
Svetlana Rognes PPT-rådgiver 72403552 svr@midtre-gauldal.kommune.no
Solfrid Rogstad Merkantil PLO 72403392 sor@midtre-gauldal.kommune.no
Aril Røttum Landbruksveileder 72403127 99388361 ari@mgk.no
Thor Selnes IT-konsulent 72403058 thorse@midtre-gauldal.kommune.no
Åge Selven Rektor voksenopplæringen 72403071 sel@midtre-gauldal.kommune.no
Signe Lise Skjerdal Landbruksveileder 72403125 sis@midtre-gauldal.kommune.no
Pia Skjærdingstad Saksbehandler 72403069 pia@midtre-gauldal.kommune.no
Janne Skårvold Merkantil Eiendom og kommunalteknikk 72403122 jbs@midtre-gauldal.kommune.no
Jan I. Skårvold Arbeidsleder vaktmestere 72403030 93622559 jani@mgk.no
Åse Marit Sletten Psykiatrisk sykepleier 72403186 97085601 aase.marit.sletten@midtre-gauldal.kommune.no
Arnfinn Solem Enhetsleder kultur, fritid og voksenopplæring 72403067 91510379 aso@midtre-gauldal.kommune.no
Siri Solem Kommuneplanlegger 72403122 siri.solem@mgk.no
Nancy Steigedal Konsulent lønn 72403026 Nancy.Steigedal@midtre-gauldal.kommune.no
Norunn Stenbro Avdelingssykepleier gr. 1,2 og Rød avdeling 72403176 nst@midtre-gauldal.kommune.no
Per Stolpnes Renseanlegget 91576594 pers@mgk.no
Berit Stornes Enhetsleder Støren barnehage 70403265 s-bst@midtre-gauldal.kommune.no
Mette Storseth avdelingsleder Hjemmetjenesten 72403231 mes@midtre-gauldal.kommune.no
Stein Strand Enhetsleder eiendom og kommunalteknikk 72403115 sts@midtre-gauldal.kommune.no
Inger Strøm avdelingsleder Soknedal barnehage 72403455 ing@midtre-gauldal.kommune.no
Toril Sunde Eiendomsskatt 72403144 tosund@mgk.no
Hilde Sundsby Helsesøster helsestasjon og skolehelsetjenesten 72403194 48147665 his@midtre-gauldal.kommune.no
Berit Svardal Flyktningekonsulent 55553333 berit.svardal@midtre-gauldal.kommune.no
Jorunn Marie Svardal Avdelingsleder ljoru@midtre-gauldal.kommune.no
Arve Sørløkken Renseanlegget 72403139 91768681 arv@midtre-gauldal.kommune.no
Anita Tangstad Ruskoordinator 72403084 99240838 anita.tangstad@midtre-gauldal.kommune.no
Odd Wilhelmsen Byggesaksbehandler 72403128 owi@midtre-gauldal.kommune.no
Heine Wilhelmsen leder Singsås barnehage 72403500 48034746 heiwil@midtre-gauldal.kommune.no
Tore Wolden Leder Informasjonsavdelingen 72403129 tore.wolden@midtre-gauldal.kommune.no
Gerd Karin Aarhaug Servicetorget 72403004 gka@midtre-gauldal.kommune.no
May Britt Aas Kultursekretær 72403063 mba@midtre-gauldal.kommune.no
Enhet - info 
Tore Wolden , 02.05.2013 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Rediger 
Søk etter ansatt 
Fornavn 
Bruk søk-knappen, ikke enter 
Kart