Gå til hovedinnhold
Våpenskjold
 Øk tekststørrelsen Minsk tekststørrelsen
ForsidenSkip Navigation Links
Gå til hovedinnhold
Administrativ enhet 

Midtre Gauldal kommune

KREATIV OG RAUS

Organisasjonsnr.: 970 187 715
Bankkontonr.: 6402.05.02272

Hovedmål:

Kommunale tjenester skal ha et høyt service- og kvalitetsnivå.


Overordnede prinsipper for en effektiv og brukerorientert organisering:

To administrative ledernivå

  • Kommunen skal organiseres med to ledernivå, d.v.s. i tillegg til rådmannen skal det være enhetsledere som rapporterer direkte til rådmannen.
En brukerorientert organisering
  • Organisasjonen skal oppleves som oversiktlig og lett tilgjengelig for brukerne.
  • Det skal være god intern samordning av tjenester som er rettet mot de ulike brukergruppene.

Klarhet i myndighet og ansvar

  • Enhetsleder skal ha delegert myndighet innenfor drift, økonomi og personal som gjør det mulig å ta et fullstendig resultatansvar.
  • Denne myndigheten skal ikke delegeres videre, men det kan gis et begrenset lederansvar til avdelingsledere, fagledere, arbeidsledere m.v.

Felles stabs- og støttetjenester

  • Stabsressursene skal brukes samlet med tanke på best mulig effektivitet for kommunen som helhet.
  • Arbeids- og ansvarsfordeling mellom enheten og de sentrale stabstjenestene skal ta utgangspunkt i at myndigheten ligger hos rådmannen og enhetslederne og at stabsapparatet på best mulig måte skal understøtte drift og utvikling.Organisasjonskart

Organisasjonskart - administrativt

Kontaktinformasjon

Adresse

Postmottak
7290 Støren

Besøksadresse

Rådhuset
7290 Støren

Telefon

72 40 30 00

Fax

72 40 30 01

E-post

postmottak@midtre-gauldal.kommune.no
Ansatte 
Enhet - info 
Tore Wolden , 19.05.2016 Tips en venn om denne siden via en e-post Tips en venn Registrer en elektronisk tilbakemelding Tilbakemelding Skriv ut denne siden Skriv ut
Rediger 
Søk etter ansatt 
Fornavn 
Bruk søk-knappen, ikke enter 
Kart